Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός Λάρισα Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο στη Λάρισα

Οι μαθητές τoυ νηπιαγωγείου μας επισκέφθηκαν το εργοστάσιο παραγωγής μαρμελάδας

και αλειμμάτων Food Surfing ΕΠΕ "Jam and Jelly". Ξεναγήθηκαν από το φιλικό προσωπικό στο χώρο του εργοστασίου όπου επεξεργάζονται και συσκευάζονται οι μαρμελάδες.

Eίδαν το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, τη συλλογική εργασία του προσωπικού και παρακολούθησαν τα στάδια παραγωγής , συσκευασίας και διάθεσης της μαρμελάδας.

Στο τέλος προσφέρθηκαν στους μαθητές προϊόντα παραγωγής του εργοστασίου.